Terug naaar Tijdmachine

1951

Bejaardenhuis St. Josephzorg

Aan de Ringbaan Zuid (Fatima) wordt St. Josephzorg - tehuis voor ouden van dagen, later pension genoemd - geopend. St. Jozefzorg werd beschouwd als een modelbejaardenhuis waarbij de katholieke maatschappijopvatting van zorg in eigen kring volledig tot zijn recht kwam. Pastoor P.A. van der Velden was de initiator achter de oprichting van de stichting op 17 september 1948. Op 19 april 1950 is de eerste steen gelegd. 23 november 1952 vond de feestelijke opening plaats en kon het fraaie complex aan de Kruisvaardersstraat (deze zijde) en Ringbaan-Zuid bestierd door de zusters van het H. Hart (de zogeheten gutjesnonnen), in gebruik worden genomen.