Terug naaar Tijdmachine

1946

Nieuwe burgemeester in Tilburg

Burgemeester Van de Mortel legt op 15 januari zijn ambt neer. Nog geen twee jaar later sterft hij. De oorlogservaringen, waaronder het verlies van twee zonen hadden zijn gezondheid ondermijnd. Hij wordt op 1 mei opgevolgd door mr. E.H.J. Baron van Voorst tot Voorst (1892-1972), tevoren burgemeester van Ubbergen, lid van Gedeputeerde Staten en waarnemend Commissaris van de Koningin van Gelderland.