Terug naaar Tijdmachine

1942

Jodenvervolging

In juli begint de deportatie van alle Joodse Nederlanders naar de Duitse vernietigingskampen. Al vanaf januari 1941 waren zij onderworpen aan steeds verder gaande beperking van hun rechten en regelrechte terreur. Uit Tilburg vertrekt het eerste transport op 28 augustus. Al aan het begin van de maand waren in Tilburg e.o. 21 katholieke joden gearresteerd als represaille tegen het protest van de Nederlandse Bisschoppen. Daaronder waren drie Trappisten en drie Trapistinnen uit de familie Löb, die allen zijn omgekomen. Zeker 114 joodse Tilburgers zijn uiteindelijk vermoord. Het lot van 16 gedeporteerden is niet bekend. Jef van Bebber (1908-1944) woonde in de Korenbloemstraat 137. Hij was actief werkzaam in het verzet en hij verleende hulp aan Joodse onderduikers. Na een inval in zijn woning door de nazi’s werd hij op 11 augustus 1944 in Vught gefusilleerd.