Terug naaar Tijdmachine

1940

Nederlandse Unie krijgt veel aanhang in Tilburg

In juli al wordt de Nederlandsche Unie opgericht. Zij wordt geleid door een driemanschap waaronder dr. J.E. de Quay, docent aan de Tilburgse Hogeschool. De Unie staat een constructieve houding tegenover de bezetter voor maar probeert toch alle 'goede' krachten te bundelen en zo de NSB de wind uit de zeilen te nemen. In Tilburg ontstaat de grootste afdeling met 30.000 leden. Het onrealistisch streven mislukt en na anderhalf jaar wordt de Unie opgeheven. Op de foto het gewestelijk commissariaat van de Nederlandsche Unie aan de Zomerstraat 56 op 20 juli 1941. De voordeur is beplakt met Unie-zegeltjes, en de muren zijn beklad.