Terug naaar Tijdmachine

1936

Werklozen beginnen aan Leijpark

Wederom een werkverschaffingsproject levert de aanleg van het door L. Springer ontworpen Leijpark op, dat in 1939 gereed komt.