Terug naaar Tijdmachine

1927

Basis voor de KUB gelegd

Uit de cursussen handelswetenschappen en economie van de R.K. Leergangen is langzaamaan een 'R.K. Handelshoogeschool' ontstaan de voorloper van de Katholieke (Economische) Hogeschool Tilburg, nu Katholieke Universiteit Brabant (1986). Zij gaat nu officieel van start met 28 studenten. Eerste rector-magnificus wordt Mgr. Goossens. Belangrijk hoogleraar is de docent in de 'algemene leer en geschiedenis der economie' Mgr. prof. dr. Martinus J.H. Cobbenhagen (1893-1954), die de inspirator en leidsman werd van de generatie katholieke economen omstreeks de tweede wereldoorlog.