Terug naaar Tijdmachine

1915

Nieuwe burgemeester in Tilburg

Burgemeester Raupp gaat met pensioen en wordt opgevolgd door de gemeentesecretaris Vonk de Both. Mr. dr. Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria Vonk de Both (1873-1952) begon zijn ambtelijke loopbaan als hoofdcommies ter secretarie in Tilburg in 1909, werd in 1911 gemeentesecretaris en in 1915 burgemeester. Hij werd meteen geconfronteerd met de mobilisatie- en distributievraagstukken alsmede het Belgische vluchtelingenprobleem. Mede aan hem is te danken dat de Economische Hogeschool en de RK Leergangen in Tilburg kwamen. In 1939 werd hem eervol ontslag verleend. Schilderij door Jan van Delft uit 1928.