Terug naaar Tijdmachine

1902

De Goede Herder' opent deuren

Aan de Bredaseweg beginnen de Zusters van O.L.Vrouw van Liefde des Goeden Herders een tehuis voor ‘gevallen meisjes en dezulke wier zedelijk heil gevaar loopt’. In 19* wordt in dit gebouw het ‘Hoge Veer’, inrichting voor zwakzinnige meisjes gevestigd, thans onderdeel van ‘Amarant’.