Terug naaar Tijdmachine

1901

Vloeivelden in de Witsie

In de Witsie, in het westelijk heidegebied van de gemeente worden de eerste (proef)drainage- of vloeivelden aangelegd voor de reiniging van het naar de Donge wegstromende afvalwater. De proef slaagt en de velden worden in de komende jaren uitgebreid. Op 20 mei 1927 bracht minister J.B. Kan (met hoed in de hand) een bezoek aan het werkverschaffingsproject op de Loonse heide. In het bassin kwam het vervuilde water terecht dat werd opgepompt om te worden getransporteerd naar de vloei- en drainagevelden aldaar. Tussen 1919 en 1929 werden werkloze textielarbeiders en bouwvakkers aan het werk gezet bij een van de werkverschaffingsprojecten van de vloei- en drainagevelden in de Witsie en op de Loonse heide.