Terug naaar Tijdmachine

1879

Circus in Tilburg

In september staat op de 'veemarkt', het noordelijk deel van de Heuvel, gedurende enige dagen het internationaal bekende grote circus van Krichel en Batti. Toegangsprijs voor werklieden en dienstboden: 25 cent; kinderen half geld.