Terug naaar Tijdmachine

1869

Plan voor aanleg rioleringstelsel

In de gemeenteraad wordt besloten om een ontwerp te laten maken voor een rioleringsstelsel. Het volgende jaar al leveren de samenwerkende civiel-ingenieurs Havelaar, Schenck en Kaiser een plan, dat onder andere voorziet in vloeivelden ten westen van de Warande. Het plan als zodanig wordt niet uitgevoerd, maar in de komende jaren zal men incidenteel stukjes riolering gaan aanleggen.