Terug naaar Tijdmachine

1849

Nieuwe burgemeester in Tilburg

Franciscus Suijs (1798-1870), al wethouder vanaf 1841, wordt benoemd tot burgemeester. Hij blijft dat ook na de inwerkingtreding van de nieuwe gemeentewet in 1851. Zijn politieke loopbaan begon in 1829 toen hij als afgevaardigde voor de stad Tilburg lid werd van Provinciale Staten. Dat bleef hij tot 1868. Hij was verder ondermeer regent van het sinds 1827 opgerichte ziekengasthuis, kerkmeester van de parochie ’t Heike, president van het Armbestuur, lid gemeenteraad (1831) en wethouder (1841). Hij leverde in de periode 1863-1867 een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de spoorlijnen Breda-Tilburg-Boxtel en Tilburg-Turnhout. (Schilderij door A. van Domburg)