Terug naaar Tijdmachine

1848

Kiesdistrict Tilburg ingesteld

De grondwetsherziening brengt de invoering van rechtstreekse verkiezing (voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten via een districtenstelsel) van volksvertegenwoordigers op alle niveaus. Er komt een kiesdistrict Tilburg waar voor vier jaren twee kamerleden worden gekozen die beurtelings om de twee jaar aftreden. Opmerkelijk is dat er tot 1898 in Tilburg geen Tilburgers worden afgevaardigd, wel overigens door andere Brabantse districten.