Terug naaar Tijdmachine

1815

Nieuw stedelijk bestuur

De stedelijke besturen worden gereorganiseerd. Volgens het 'Reglement voor de regeering der stad Tilburg' komt er met ingang van 1 januari 1816 een stedelijke raad van 18 leden waaruit drie burgemeesters worden benoemd die om beurten een jaar president-burgemeester zijn. Eerste president wordt J.A. van Meurs (1778-1852). De raad wordt getrapt gekozen, d.w.z. dat de kiezers een kiescollege van 30 leden kiezen, dat op zijn beurt de raadsleden kiest die voor het leven benoemd worden. Ch. Dierckens wordt weer secretaris.