Terug naaar Tijdmachine

1801

Drossaard Van der Willigen neemt ontslag

Drossaard Van der Willigen is het niet eens met de nieuwe Staatsregeling en neemt ontslag uit zijn functie. Hij vestigt zich hierna in Haarlem.