Terug naaar Tijdmachine

1799

Onlusten onderdukt door soldaten

Diezelfde burgerwacht moet zich echter laten assisteren door Bossche burgers en soldaten uit het garnizoen van Heusden, als er onlusten uitbreken in het dorp naar aanleiding van de invoering van de loting voor hulptroepen voor het Bataafse leger na de inval van de Engelsen en Russen in Holland. De huizen van Dams en Verbunt worden geplunderd.