Terug naaar Tijdmachine

1796

Abdij van Tongerlo door Fransen opgeheven

Het Franse bewind in de Zuidelijke Nederlanden, die wel zijn geannexeerd, heft de abdij van Tongerlo op en nationaliseert alle bezittingen. Abt Godfried Hermans vlucht naar het noorden, overlijdt in 1799 in Haaren op de pastorie en wordt heimelijk in de schuurkerk van Enschot begraven. De abdijgemeenschap blijft bestaan, echter verspreid over de talloze door abdijleden bediende pastorie├źn. Er komt geen nieuwe abt, maar de leiding wordt waargenomen door de prior. De pastorie van Tilburg op het Goirke zal zo tijdelijk centrum van de abdijgemeenschap worden, omdat prior Ancelmus Beke hier van 1806 tot 1807 pastoor wordt en zijn opvolger als pastoor, Evermodus Duchamps (1748-1832), hem ook als prior opvolgt. De levering van wit laken voor de habijten en de wijn op de pastorie├źn geschiedt in deze tijd vanuit Tilburg.