Terug naaar Tijdmachine

1652

Medicijnen voor de armen

Vanaf dit jaar wordt door het dorpsbestuur jaarlijks 72 gulden betaald aan de apotheker Meester Guilliam van der Asdoncq voor leveringen en verrichtingen ten behoeve van arme lieden.