Terug naaar Tijdmachine

2012

Ongeluk Reeshof zwembad: college mag blijven

Donderdagavond 12 april 2012 was de gemeenteraad bijna zes uur bijeen, met één reden: het onderzoeksrapport dat was verschenen naar aanleiding van het ongeluk in het Reeshof-zwembad op 1 november 2011, waarbij baby Rosalie het leven liet en haar moeder ernstig gewond raakte. Het rapport van onderzoeksbureau PWC wees uit dat er niet zomaar één schuldige aangewezen kon worden. Een noodlottige samenloop van nalatigheid en onkunde had ertoe geleid, dat twee luidsprekerboxen naar beneden vielen. Ze bleken niet goed te zijn opgehangen.
Bij de oppositie leefde de mening dat er één of meer wethouders zodanig hebben gefaald, dat zij beter konden opstappen.

Burgemeester Peter Noordanus beet bij zijn reactie op het rapport het spits af, waarna drie wethouders, Joost Möller (gebouwen), Auke Blaauwbroek (sport) en Berend de Vries (medewerkers) elk op hun eigen terrein de hand in eigen boezem staken. Wethouder Joost Möller: ”Verantwoordelijkheid en consequenties zijn niet hetzelfde, ik treed niet af. Ik heb mezelf de vraag gesteld of ik het had kunnen weten en of ik het had moeten weten. Op beide vragen is het antwoord ‘nee’.”