Terug naaar Tijdmachine

2010

Huize Moerenburg als entree

Aan de zuidoostelijke kant van Tilburg, aan de andere kant van de Piushaven, over het Wilhelminakanaal, ligt het gebied Moerenburg. Vroeger stond hier een grote hoeve. Vanaf 1384 was dit de pastoorswoning van de Norbertijnen die de parochies Tilburg en Enschot onder hun hoede hadden. Na de Vrede van Munster (1648) moesten de katholieken plaats maken voor de protestanten: er kwam een predikant te wonen. Weer later kwam het in handen van kolonel Philippe Claude de Saint Aman. Rond 1750 was het verworden tot een bouwval en werd Huize Moerenburg gesloopt. Het enige wat er heel lang van restte waren twee leeuwen met wapenschilden (die worden bewaard in het Stadsmuseum Tilburg). De familiewapens van genoemde kolonel en zijn vrouw zijn hierop te zien. De leeuwen stonden op pilasters bij de entree van Huize Moerenburg. Zo staan ze afgebeeld op een schilderij van het landgoed en de bebouwing: het enige portret van Huize Moerenburg. Tamelijk recent pas, in 2005, werden de resten van Huize Moerenburg ontdekt op het gebied van de vroegere rioolwaterzuivering. Dit gebied wordt de komende tijd omgetoverd tot een landschapspark, waar culturele activiteiten, recreatie en natuur bij elkaar komen. Met daarbij als entree elementen van het oude Huize Moerenburg: de slotgracht, schoorstenen, leibomen en duiventillen (met dank aan het enige schilderij). En dit alles dient als opstap naar het achterliggende Groene Woud, het groene hart tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven.

Bronnen:
- B. Ackermans: Gekrakeel over Huize Moerenburg, Brabants Dagblad 5-2-2010.
- Encyclopedie van Tilburg (Tilburg, 2008).