Terug naaar Tijdmachine

2010

De linten van Tilburg

Tot in de negentiende eeuw bestond Tilburg uit een aantal herdgangen, gehuchtjes, waarvan de boerderijen om een driehoekig weiland stonden waarop de schapen werden gehouden. De herder (‘herd’) bracht ’s morgens zijn dieren van hieruit naar de hei om ze te laten grazen. De gehuchtjes waren verbonden door zandpaden, zogenoemde linten. Langs en vervolgens achter deze linten, de latere straten, ontstond nieuwe bewoning. Zo is de huidige stad ontstaan en nog steeds zijn op de plattegrond van Tilburg driehoekige pleinen te zien, zoals de Heuvel, het Korvelplein, het Wilhelminapark, het Hasseltplein, het Tranvaalplein en De Schans. Deze pleinen zijn die voormalige herdgangen. Deze structuur is uniek in Nederland.
Begin 2010 hield de gemeente een bewonersavond over haar nieuwe ‘lintenmanagement ‘. Hiermee wil ze de veiligheid en leefbaarheid van met name de Besterdring en de Korvelseweg, behorend tot de oudste wegen (linten), vergroten. Prioriteiten hierbij zijn het tegengaan van leegstand, het creëren van een goede woonomgeving en het behoud van het historische karakter (denk aan hoogbouw die dit danig aan kan tasten). Dit gebeurt in samenwerking met projectontwikkelaars, architecten en dus ook met bewoners. Zij konden hun ideeën, opmerkingen en kritiek hierover op die avond kwijt.

Bron:
‘Bewonersavond over ‘linten’ Tilburgse wijken’, Brabants Dagblad 16.1.2010.