Terug naaar Tijdmachine

2007

Het mooiste park

Ieder jaar wordt in Tilburg de Dag van het Park georganiseerd. In 2007 werd toen aandacht besteed aan de tuinarchitect Leonard Springer (1855-1940). Hij was een van de belangrijkste tuinarchitecten van Nederland. Ook was hij beroemd als dendroloog, dat is een boomkundige. Hij ontwierp het Wilhelminapark en dat is nog steeds te zien aan de vele diverse bomen die er groeien. De toenmalige burgemeester Jansen vroeg Springer een ontwerp te maken voor de Veldhoven. Zo heette het gebied in die tijd. Het werd door de gemeente verhuurd voor 273 gulden. Er werd gehooid, schapen konden er grazen en de was kon op het gras bleken. In 1898 was het nieuwe park klaar en daar hoorde een nieuwe naam bij. Het werd genoemd naar Wilhelmina die juist koningin was geworden. Toen is ook de Wilhelminalinde geplant die er nog steeds staat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten alle namen van het koninklijk huis verdwijnen. Het park heette toen het Noorderpark. Na de oorlog werd de naam natuurlijk onmiddellijk hersteld. Het park kreeg in de jaren negentig een flinke opknapbeurt. Dat was nodig omdat het erg verloederd was geraakt. Daklozen, junkies en hoeren bevolkten toen het park. Daarna is het weer een mooi park geworden. Van de 115 soorten bomen die in het prille begin stonden, zijn nog zo’n 70 soorten over. Leonard Springer heeft in Tilburg behalve het Wilhelminapark ook het Stadspark aan de Wandelboslaan, het Leijpark en veel privé-tuinen ontworpen.