Terug naaar Tijdmachine

2007

De klokkenluider van Tilburg

Elke morgen om kwart over zeven luidde pastoor Harm Schilder de klok van zijn kerk aan de Ringbaan West. Veel te hard dat geluid zo ’s morgens vroeg vond een aantal buurtbewoners. Er werd een protestcomité opgericht: comité ‘De Wakker(e) Lui(den)’. Men haalde ruim honderd handtekeningen op tegen de geluidsoverlast van het vroege luiden van de klok. Na geluidsmetingen kwam ook de gemeente tot de conclusie dat die klachten terecht waren. Daarom moest de pastoor ermee stoppen. Als hij dat niet deed zou de gemeente een dwangsom opleggen voor elke overtreding. De pastoor hield zich niet aan de waarschuwing en begon zelf een handtekeningenactie. Volgens hem mocht het wel vanwege de vrijheid van godsdienst die in de wet staat. Volgens de gemeente ging dat hier niet voor op. Dit was een geluidsoverlast die echt niet kon. De rechter stelde echter de pastoor in het gelijk, omdat zo’n verbod niet in de wet stond. Dus hij ging vrolijk verder met luiden. De gemeente moest dus eerst de gemeentewet aanpassen en dat gebeurde tenslotte ook. Nu mogen kerkklokken tussen elf uur ’s avonds en half acht ’s morgens niet harder luiden dan 10 decibel. Ook die van pastoor Harm Schilder. Juist die is beter, want hij heeft dit allemaal veroorzaakt.