Terug naaar Tijdmachine

2006

Verbinding & vervoer – fietsen

Ook in Tilburg wordt door de gemeente het gebruik van openbaar vervoer en de fiets gepromoot. Vanaf eind jaren ’80 was Tilburg zelfs koploper voor wat betreft de aanleg van een zogenaamd ‘sternet’, een stelsel van fietspaden door de hele stad, waarbij fietsers de kortste weg kregen door de binnenstad en voorrang hadden op autoverkeer. Ook naar de buitengebieden van Tilburg werden zulke fietspaden aangelegd. Dit web van fietspaden is herkenbaar aan de rode kleur van de bestrating. De drukste (brom)fietsroutes van Tilburg, in 2006 en gemeten tussen 7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds zijn: Gasthuisring: 11.500 NS-Plein: 10.401 Statenlaan: 6.689 Stadhuisplein: 5.961 Heuvel: 5.381