Terug naaar Tijdmachine

2006

Sport – de grootste sportverenigingen

De topvijf van de grootste sportverenigingen in Tilburg ziet er in 2006 voor velen anders uit dan men zou denken. 1 – Met 1200 leden is Hockeyclub Forward zelfs een van de grootste sportverenigingen van Nederland. 2 – De grootste voetbalvereniging van Tilburg is Sarto met 1125 leden. Het verschil met SC ’t Zand is klein: 1100 leden. Omdat ’t Zand tegenwoordig in de Reeshof (zie dit Thema) gevestigd is, lijkt het waarschijnlijk dat deze vereniging Sarto in de komende jaren zal overtreffen in ledenaantal (meer jeugd in de wijk Reeshof). 3 – Golfcentrum Vossenhole. Ledental niet precies bekend. Met de ‘vergrijzing’ zal waarschijlijk ook het ledental van deze club stijgen. 4 – Atletiekvereniging Attila. 800 leden. 5 – IJsclub Tilburg. 700 leden.