Terug naaar Tijdmachine

1996

Reeshof – een school op maat

Vaak kenmerkt een uitbreidingswijk of nieuwbouwwijk zich door bepaalde golfbewegingen. In de beginfase trekken er veel jonge gezinnen naar zo´n wijk, waardoor er een kinderrijke wijk ontstaat. Dit heeft weer een gunstig effect op de scholen in zo´n buurt. Later vertrekken die kinderen als ze groter zijn vaak naar elders en treedt in een buurt de vergrijzing in, wat op de scholen in zo´n buurt ook weer een weerslag heeft. Zo blijken scholen die aanvankelijk ruimte tekort kwamen om groeiende leerlingenaantallen te herbergen, later juist ruimte over te hebben. Toen in 1996 de Reeshofwijk De Leeuwerik gebouwd werd, is met betrekking tot dit tijdsverschijnsel een bijzondere voorzorgsmaatregel getroffen. De Tilburgse architect Ad Smeulders ontwierp voor basisschool De Meander namelijk een gebouwencomplex dat bestaat uit zes zogeheten schoolwoningen. Deze schoolwoningen bestaan uit klaslokalen, waarbij per twee klaslokalen een sanitair blok geplaatst is. Hierdoor kan elk lokaal met een paar simpele aanpassingen tot woning getransformeerd worden. Daarnaast kan het schoolplein aan de achterzijde in tuintjes worden opgedeeld. Zo kan De Meander meegroeien en meekrimpen met de veranderende buurtsamenstelling die De Leeuwerik in de loop der jaren waarschijnlijk met zich meebrengt. Situaties met dependances, noodlokalen of overtollige ruimtes kunnen zo voorkomen worden.