Terug naaar Tijdmachine

2006

Gastarbeid - cijfers

Eind 2005 werd in Tilburg de 200.000ste inwoner verwelkomd: een studente van de Rock Academie, afkomstig van het eiland Texel. De totale bevolking van Tilburg is volgens cijfers van de gemeente in 2006 samengesteld uit mensen afkomstig uit of geboren in 210 verschillende landen: circa 35.000 Tilburgers. Uiteraard gaat het hier niet meer om gastarbeid alleen. Dat er 135 Japanners in Tilburg wonen, zal te maken hebben met de industriële ontwikkeling, die een aantal grote Japanse bedrijven naar Tilburg bracht. Ook de universiteit trekt veel (tijdelijke) studenten aan uit het buitenland (zie ook het lemma Kennismigratie in dit Thema). Onder de ‘buitenlanders’ bevinden zich ook veel mensen die asiel zoeken en nog op een verblijfsvergunning hopen. Een deel van de Joegoslaven is ongetwijfeld in Tilburg gekomen om te ontsnappen aan de oorlogen in hun land (dat als zodanig niet meer bestaat). Een deel van de Polen en Tsjechen is naar Tilburg gekomen nadat de arbeidsgrenzen binnen de Europse Unie (met enige voorlopige beperkingen) zijn opengesteld. Van het oude model van de gastarbeid, is in feite geen sprake meer. De samenleving is multicultureel geworden, en die ontwikkeling is uiteraard niet aan Tilburg voorbijgegaan.