Terug naaar Tijdmachine

1983

Gastarbeid – SP-voorstel terugkeer

In 1983 veroorzaakte de Socialistische Partij veel opschudding met de brochure ‘Gastarbeid en kapitaal’. Deze brochure was ontstaan naar aanleiding van signalen die de regionale onderafdelingen van de SP, waaronder die van Tilburg, hadden opgevangen bij wijkbezoeken. Er werden cultuurkloven waargenomen tussen autochtone en allochtone bewoners van volkswijken. De brochure ‘Gastarbeid en kapitaal’ was bedoeld om hiervoor praktische oplossingen aan te dragen. De SP pleitte ervoor dat gastarbeiders en andere allochtonen zich aan moesten passen aan Nederlandse zeden en gewoonten en verplicht moesten worden de Nederlandse taal te leren. Verder werd onder meer geopperd om gastarbeiders 75000 gulden aan betaalde sociale premies terug te geven onder voorwaarde dat ze terugkeerden naar hun land van herkomst. De brochure stuitte op veel weerstand. Zo werd er gesproken van heksenjacht, deportatie en cryptofascisme. Ook in de Tilburgse gemeenteraad kreeg de lokale SP-afdeling er flink van langs. De Tilburgse afdelingen van de PSP en de PPR (later opgegaan in Groen Links) zeiden de SP de samenwerking op. Toenmalig SP-gemeenteraadslid Tiny Kox werd regelmatig voor racist uitgemaakt. ,,Alle partijen hebben hierover later spijt betuigd” vertelde Tiny Kox later in een interview met NRC Handelsblad. ,,Alleen van Groen Links heb ik nooit iets gehoord.”