Terug naaar Tijdmachine

1977

Reeshof – eerste opzet

De eerste structuurschets en bestemmingsplan Reeshof werden in 1977 gepresenteerd. Deze eerste structuurschets was een zogeheten ‘vlekkenplan’, waarbij alleen enkele algemene voorwaarden vastgelegd werden. Deze voorwaarden waren met betrekking tot de Reeshof: -De ontsluiting van de wijk moest georiënteerd zijn op het centrum van Tilburg. -De doorgaande verkeersverbindingen moesten zoveel mogelijk buitenom worden aangelegd, zodat een rustig woonklimaat gewaarborgd zou zijn. -Tussen de buurten in moesten groene geledingszones aangelegd worden. Het vlekkenplan kon verder per vlek (ofwel per buurt) aangepast worden aan de plaatselijke situatie. Het eerste bestemmingsplan heette Reeshof I, gericht op achtereenvolgens Gesworen Hoek en Huibeven. Wat vooral sterk per wijk zou verschillen was de architectuur. In de Gesworen Hoek werd nog gekozen voor een woonerfachtige opzet zoals die in de jaren zeventig veel voorkwam. ,,Landelijk en dorps in de nabijheid van de grote stad” noemde men deze vorm van woningbouw, die een reactie was op de grootschalige bouwprojecten uit de jaren zestig (zoals de Amsterdamse Bijlmermeer en het Utrechtse Hoog Catharijne). De wijk Huibeven daarentegen ademde meer de sfeer van de jaren tachtig uit. De architectuur was toen wat zakelijker en minder ‘knus’. Zo is aan elke wijk in de Reeshof te zien in welk tijdperk deze gebouwd is.