Terug naaar Tijdmachine

1991

Reeshof – Scoutinggroep

In april 1991 werd scoutinggroep Rey de Carle opgericht door Willem-Jan en Annemarie de Graaf. Dit echtpaar was afkomstig uit Riel en was daar ook binnen de scouting actief geweest. Toen het echtpaar De Graaf zich in de Reeshof vestigde, bleek in de nog jonge en zeer kinderrijke Reeshof veel animo voor een eigen scoutingvereniging te zijn. Bovendien waren er sowieso nog weinig specifieke activiteiten voor jongeren, waardoor de scouting in een behoefte voorzag. De vereniging groeide dan ook snel. In 2000 kwam uit Rey de Carle een tweede scoutingvereniging voort, genaamd Celtica. In 1960 was er overigens al een verkennersgroep in de Reeshof actief: de Zwarte Dassenpatrouille, na een jaar omgedoopt tot de Charles de Foucauld-groep. Deze groep, gericht op Tilburg-West, kwam tussen 1960 en 1962 twee keer per week bijeen in een stal van de familie Voskens aan de Reeshofdijk. In 1962 liet de eigenaar echter weten dat hij de stal zelf nodig had, waarna Charles de Foucault aan een zwerftocht begon die zou eindigen aan de Rueckertbaan. Verder is vanaf 1984 in de Reeshof een afdeling van de jeugdbeweging Jong Nederland actief, maar deze valt onder de padvinderij, de protestante variant op de van oorsprong katholieke scouting.