Terug naaar Tijdmachine

1998

Reeshof - Vrijetijdsbesteding

Patricia Postelmans, studente vrije tijdswetenschappen aan de Tilburgse Universiteit, voltooide augustus 1998 haar afstudeerscriptie ‘Kids en pubers in de Reeshof’. Het was een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Reeshofjongeren in opdracht van scoutinggroep Rey de Carle. Dit onderzoek kende een merkwaardige uitslag. Veel ouders vonden de verkeerssituatie in de Reeshof zeer onveilig, waardoor veel kinderen nauwelijks hun huis uit mochten en al helemaal niet de wijk uit. Zo groeiden Reeshofkinderen vaak geïsoleerd en aan huis gebonden op. De voornaamste vrijetijdsbesteding van Reeshofkinderen en –jongeren was vooral tv-kijken. Ofschoon er op gebied van cursussen en verenigingen toen al veel te doen was voor de jeugd, werd daar naar verhouding weinig gebruik van gemaakt. Veel huisgebonden kinderen van toen werden later hanggroepjongeren. Doordat er nog steeds nauwelijks horeca in de Reeshof is, zijn veel jongeren vaak in of rond het Reeshofpark te vinden. Dat ligging en omgeving van de Reeshof het leef- en spelpatroon van opgroeiende kinderen zo beïnvloedde was op zich niet nieuw: toen de Reeshof nog vooral landbouwgebied was speelden de kinderen de boerenarbeid van hun ouders na. Vooral het sjouwen met zakken was een typisch Reeshofkinderspel. Er werden dan kleine ‘speelgoedzakjes’ geknipt uit versleten jutezakken.