Terug naaar Tijdmachine

1600

Reeshof – Dongewijk

Uit dit jaar ongeveer zou het theehuis ofwel de koepel van villa Dongewijk stammen. Het Landgoed Dongewijk ligt aan de rand van de Reeshof aan de Bredaseweg 600/602. In de negentiende eeuw zou dit landgoed zich uitgestrekt hebben tot aan de Reijshof. De zuidgrens liep tot Alphen en Riel, de westgrens tot aan Hulten en de noordkant tot aan Dongen. In 1766, toen de villa nog dienst deed als herberg, werd erfstadhouder Willem V bij zijn feestelijke intocht ontvangen in de pronkkamer van Dongewijk. Het wemelde in de herberg toen van Duitse edellieden, belangrijke staatsheren en Tilburgse autoriteiten. Het café heeft nog tot 1965 bestaan, de pronkkamer was er voor ‘lieden die eigenlijk niet in een café mochten worden gezien’. Het landgoed is in 1835 gesticht door de textielfabrikanten Diepen, Jellinghaus en Comp. Zij bouwden een woonhuis en vijf arbeiderswoningen waar dertien arbeidersgezinnen woonden. Door malaise in de textielbranche werd Dongewijk in 1847 voor 2068 gulden verkocht aan koning Willem II, die het terrein gebruikte voor bemesting van heidegronden en veehouderij (zie ook het Thema Willem II). Na de dood van Willem II zou Dongewijk nog diverse malen verkocht worden en in verval raken. Na enkele grondige verbouwingen fungeert het thans gewoon als woning.