Terug naaar Tijdmachine

1910

Reeshof – Peerke Staak

Het gebouw De Kievitshoeve op de hoek Langendijk/ Reeshofweg zou volgens documenten al uit 1694 stammen. In 1877 zou het al een herberg zijn geweest. Maar De Kievitshoeve verwierf pas echt faam in Tilburg toen in 1910 Peerke van de Staak, een voormalige steenhouwer uit de Hasselt, er een café begon. ‘Peerke Staak’ had veel aanloop. Het was de residentie van een ‘veeclub’, een kaartclub en een schutsclub. Op maandag kwamen er altijd de vissers die in de Leij paling hadden gevangen en deze ter plekke kwamen bakken en opeten. Peerke Staak en zijn vrouw, een kasteleinsdochter uit Schijndel, waren het gezicht van het café en zeer geliefd bij hun klanten. Naast hun café hielden ze ook vijftien koeien. Voor sommige klanten was ‘Peerke Staak’ meer dan het verlengde van hun huiskamer. Er waren zelfs klanten die soms enkele dagen achter de koeien in het stro bleven slapen. ‘Peerke Staak’ zou later achtereenvolgens door de zoon en de kleinzoon van Peerke worden voortgezet, later zou het in andere handen komen. Onder de naam De Kievitshoeve bestaat de uitspanning nog steeds. In de volksmond spreekt men echter nog altijd van Peerke Staak. Peerke van de Staak overleed in 1967.