Terug naaar Tijdmachine

1963

Gastarbeid – Grieken

In 1963 kwamen de eerste groepen Griekse gastarbeiders in Tilburg aan. Veel van hen kwamen niet rechtstreeks uit Griekenland over, maar hadden eerst in de mijnen in België gewerkt. Omdat ze daar met grote regelmaat collega’s zagen verongelukken, besloten zij om naar ander werk om te zien. In Nederland kwamen ze eerst in Utrecht in de textiel te werken bij de Demka, later kwamen ze terecht in Tilburgse textielfabrieken, waaronder Mutsaers en Swagemakers-Bogaers. Sommige Grieken kwamen naar hier via Gorinchem, waar ze in een betonfabriek hadden gewerkt. De Griekse gastarbeiders die naar Tilburg kwamen waren vooral afkomstig uit de provincies Thracië en Macedonië, waar veel agrarisch gebied en weinig werkgelegenheid was. Hun arbeidsmigratie begon rond 1962. De Griekse gastarbeiders vonden in Tilburg met name huisvesting bij particulieren, waar ze vaak met twee of drie man op een kamer sliepen. Ze betaalden ongeveer veertig gulden per week aan kost en inwoning. Later zouden zij huurwoningen betrekken die ze met vijf à zes man deelden, uiteindelijk konden ze hun eigen woningen huren of kopen. Eind jaren zestig kwamen hun echtgenotes uit Griekenland over, begin jaren zeventig de kinderen. Toen de Tilburgse textielindustrie teloor ging kwamen de meeste Grieken te werken bij de Volt.