Terug naaar Tijdmachine

1763

Reeshof – Reijshof (1)

In dit jaar nam de Heer van Tilburg Gijsbertus Steenbergensis Graaf van Hogendorp 42 hectare grond in bezit voor de bouw van een landgoed. In april startte Van Hogendorp met de ontginning van de grond. Hij deed dit samen met zijn compagnon, de gepensioneerde Franse legerkapitein Charles Reij de Carle. Deze actie stuitte op weerstand bij de Tilburgse bevolking, die een klacht indiende bij de Staten-Generaal. Volgens de middeleeuwse bepalingen van Hertog Jan van Brabant, een akte uit 1329, waren de ‘woeste gronden’ van Tilburg immers gemeenschappelijk bezit. Daarnaast vreesde men dat Van Hogendorp en Reij de Carle nog meer grond in bezit zouden gaan nemen, wat nadelig voor de landbouw uit zou pakken. De Staten-Generaal stelde de inwoners van Tilburg in het gelijk, maar oordeelde dat niemand gebaat was met het terugdraaien van de ontginning, die reeds in volle gang was. Graaf van Hogendorp werd veroordeeld tot een geringe storting in de dorpskas. Na enkele jaren trok Van Hogendorp zich terug en kocht Reij de Carle het ongeveer 30 hectare grote Heerenvelden. Voor het totale landgoed was 12.500 gulden betaald. Het landgoed zou naar eigenaar Reij de Carle vernoemd worden: de Reijshof. Hier dankt de Reeshof dus zijn naam aan.