Terug naaar Tijdmachine

1878

Onderwijs – St. Dionysiusschool

De Ulo is een schooltype dat op zichzelf niet meer bestaat. De afkorting betekent ‘Uitgebreid Lager Onderwijs’. Ook werd het wel Mulo genoemd (‘Meer uitgebreid lager onderwijs’) en later Mavo (‘Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs’). Tegenwoordig maakt deze vorm van onderwijs deel uit van de Vmbo-scholen. De eerste Ulo van Tilburg ging van start op 16 september 1878, gecombineerd met een lagere school. Deze school was genoemd naar de heilige St. Dionysius, die ook de patroonheilige van Tilburg is. Omdat het onderwijs voor een groot deel in het Frans werd gegeven, stond de school in de stad bekend onder de Franse naam van Dionysius: Saint Denis. De school was gevestigd in de Antoniusstraat (het gebouw is gesloopt). Er waren bij de start 160 leerlingen: 100 op de lagere school, 60 op de ulo. De school heeft bestaan tot januari 1953 maar roept vooral bij oudere Tilburgers nog veel herinneringen op. Een van de bekendste leerlingen van Saint Denis was tekstdichter en cabaretier Ivo de Wijs die hier op de lagere school zat.