Terug naaar Tijdmachine

1980

Onderwijs – School voor journalistiek

Tot 1980 bestond er in Nederland slechts één school waar journalisten werden opgeleid: in Utrecht. In 1978 had het gemeentebestuur van Eindhoven geprobeerd om een tweede school voor journalistiek te stichten, maar had daarvoor van de regering geen toestemming gekregen. In 1979 hadden de Katholieke Leergangen in Tilburg meer succes. Hoewel er enige discussie was over de identiteit van de school (katholiek, of niet aan een godsdienst gebonden) kreeg Tilburg snel groen licht. De behoefte was blijkbaar groot: er waren voor het eerste studiejaar al meteen 570 aanmeldingen, terwijl er slechts plaats was voor 105 studenten. De start van deze school verliep chaotisch. Men had wel gekozen voor een katholieke identiteit, maar in de praktijk bleek die moeilijk te verwezenlijken. De snelle start was er ook de oorzaak van dat veel nog niet geregeld was; er waren bijvoorbeeld nauwelijks leerplannen. De eerste huisvesting was op de tweede en derde verdieping van de voormalige Philips-Volt fabriek aan de Groenstraat (foto). Tegenwoordig is de naam van de school Fontys Hogeschool Journalistiek, en die is gevestigd aan de Prof. Gimbrèrelaan.