Terug naaar Tijdmachine

1615

Onderwijs – de Zondagsschool

Tegenwoordig gaat niemand meer naar school op zondag. Toch is deze vorm van onderwijs tot in de vorige eeuw bekend geweest, met name in protestants Nederland. Op een zondagsschool werd dan vooral les gegeven in godsdienst en kennis van de bijbel. Dergelijke scholen kennen we al uit de 16e eeuw, ook voor katholieke kinderen. En ook toen was het onderwijs voornamelijk godsdienstig van aard: leren bidden, de godsdienstige geboden leren, en leren wanneer de heiligendagen waren. In de arbeidsovereenkomst van een schoolmeester stond in die tijd uitdrukkelijk vermeld dat hij zijn leerlingen op zondag zou begeleiden naar de heilige mis of andere plechtigheden zoals het Lof en de Vespers. In Tilburg kennen we zo’n zondagsschool met vrij grote zekerheid vanaf 1615. Uit die periode zijn namelijk rekeningen bewaard gebleven van de kosten van leerlingen van zondagsscholen. Het gaat dan om leerlingen die alleen op zondag naar school konden gaan, bijvoorbeeld omdat ze de rest van de week moesten werken. Vooral kinderen van landbouwers en veehouders moesten, hoe jong ze ook waren, meehelpen in het bedrijf. Kinderarbeid was toen heel gewoon. Leren rekenen of taalonderwijs vond men toen minder belangrijk dan het leren bidden of leren zingen van kerkelijke liederen.