Terug naaar Tijdmachine

1785

Reeshof – Opgravingen

Rond dit jaar werden tijdens de ontginning van landgoed de Reijshof (op de plek waar nu het Reeshofpark ligt) twee kokerbijlen gevonden uit de bronstijd (1700-700 voor Christus). Deze vondst was het bewijs dat er in de prehistorie al mensen in de Reeshof leefden. Naar men vermoedde waren deze twee bijlen handelswaar geweest van een rondtrekkende handelaar of een zogeheten ‘offergave’. De kokerbijlen waren de eerste beschreven bronzen bijlen van Nederland. Het is helaas niet bekend waar deze bijlen later gebleven zijn. Een andere archeologische ontdekking vond plaats op 23 juli 1853, toen er tijdens ontginningswerk op de Hultense Heide een versierd crematiepotje werd gevonden uit de Merovingische periode (480-750 na Christus). In 1999 werd ter hoogte van de toen nog te bouwen wijk Witbrant de grond bouwrijp gemaakt, waarbij sleuven werden gegraven voor stadsverwarmingen, rioleringen en kabels. Hierbij werden veel verschillende soorten keien gevonden die vermoedelijk afkomstig waren uit de formatie van Sterksel, een rivierafzetting van de Maas en de Rijn uit de begintijd van het midden-pleistoceen. Deze rivierafzetting zou naar schatting 700.000 jaar oud zijn. Voorafgaand aan de opgravingen in 1999 hadden verschillende boeren bij het bewerken van hun land ook al enkele malen soortgelijke keien gevonden.