Terug naaar Tijdmachine

2006

De Heuvel – Historische panden (3)

Café Karel, aan de westzijde van de Heuvel) heeft momenteel de langste geschiedenis als horecabestemming van alle panden aan het plein. Oudere Tilburgers kennen de zaak beter als De Korenbeurs, en dáárvoor bevond zich op die plek vanaf 1664 herberg De Drije (drie) Swaentjes. De meeste bestemmingen van de panden in dit rijtje zijn gedurende de laatste vijfentwintig jaar veranderd. In café Havana was vroeger een van de twee Chinese restaurants van de stad gevestigd: China. Rechts daarvan bevonden zich een tabakswinkel, de zaak van de bekende Tilburgse poelier Tecklenburg. Althans het balkon boven de ingang van Xenos is nog geheel authentiek. De fundamenten van dit pand dateren uit de 16de eeuw. In de eerste helft van de 18de eeuw was er een bakkerij gevestigd. In 1847 werd het pand verkocht aan J.P. Verheijen, die er een café van maakte. Hij liet er een verdieping op bouwen, inclusief het nog steeds zichtbare balkon. Verschillende eigenaren hebben De Looiersbeurs geëxploiteerd tot juni 1969.