Terug naaar Tijdmachine

2006

Heuvel – Pieter Vreede-plein

Tot enige jaren geleden was het Pieter Vreede-plein in Tilburg de ‘parkeerplaats van V&D’. Momenteel verschijnt daar de bouw van een nieuw winkelcentrum met woningbouw (2006), begrensd door de Heuvel, de Telegraafstraat, de IJzerstraat, en de Tuinstraat. Maar wie was de naamgever: Pieter Vreede? Hij werd op 8 oktober 1750 geboren in Leiden, en vanaf 1790 verplaatste hij zijn textielbedrijf naar Tilburg, waar hij een van de belangrijkste werkgevers werd. Daarnaast was Vreede zeer actief op politiek gebied. Hij was een vurig ‘patriot’ die meer politieke macht voor de burgerij wenste en aansluiting zocht bij Frankrijk. In 1798 was Vreede een van de vijf leden van het ‘Uitvoerend Bewind’, maar een staatsgreep in het na deel van de Fransen maakte aan het ‘patriottisme’ voorlopig een eind, en Vreede moest tijdelijk naar België uitwijken. Pieter Vreede heeft ook veel geschreven. Gedichten, toneelspelen, en zelfs romans. De meeste daarvan hebben een politieke strekking en zijn daardoor misschien niet vergeten maar wel sinds lange tijd ongelezen. Hij stierf in 1837 in Heusden, en werd in Gouda begraven.