Terug naaar Tijdmachine

1794

Tilburgs dialect – Franse invloed

In het Tilburgs dialect zijn veel woorden te vinden die uit het Frans komen. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat het Frans al vele eeuwen de omgangstaal is geweest van de hogere klassen. Daarnaast hebben de Franse troepen die aan het eind van de achttiende eeuw in Brabant en dus ook in Tilburg tegen de noordelijke Nederlanden vochten, hun eigen dagelijks taalgebruik meegebracht. Omdat Tilburgers dat Frans wel begrepen maar niet goed konden uitspreken, is er een soort Tilburgs-Frans ontstaan. Een paar voorbeelden uit het Tilburgs dialect: - Verkèt = vork – van het Franse ‘fourchet’ - Affeseere = opschieten – van het Franse ‘avancer’ - Verastereere = verzekeren – van het Franse ‘assurer’ - Nondeju = naam van god (vloek) – van het Franse ‘nom de Dieu’ (Dieu = God) - Petozzie = soep – van het Franse ‘potage’ - Bezjoer = tot ziens – van het Franse ‘bonjour’ - Abuus = verkeerd – van het Franse ‘abus’ - Afronteere = beledigen – van het Franse ‘affronter’ - Meepesaant of impesaant = ondertussen – van het Franse ‘en passant’