Terug naaar Tijdmachine

1995

Industrialisatie – het effect van uitbreiding

Omdat Tilburg in 1995 werd uitgebreid met de vroegere dorpen Berkel, Enschot, Heukelom en Udenhout, is het moeilijk om een algemeen overzicht te geven van de beroepsgroepen. In 1990 was Tilburg, bijvoorbeeld, al lang geen agrarische gemeente meer. In dat jaar waren er in de stad slechts 94 mensen werkzaam in de landbouw, jacht, en bosbouw. Als de dorpen Berkel, Enschot en Udenhout in dat jaar worden ingedeeld bij Tilburg, stijgt dit aantal van 94 plotseling naar 1185! En het omgekeerde is eigenlijk ook logisch, omdat de stad flink wordt uitgebreid met dorpen, en door hun inwonersaantal het aandeel van de industrie daalt. In 1995 was in Tilburg 23,5 procent van de bevolking werkzaam in de industrie, in 1996 daalde dat cijfer tot 18,5 procent door de inlijving van de dorpen.