Terug naaar Tijdmachine

1831

Willem II en Tilburg – Amusement in Tilburg

In een dagboek van een van de militairen van Willem II lezen we al op 17 januari 1831 dat het soldatenleven in Tilburg vrij saai was. Veel vermaak was er niet, zeker niet voor de gewone soldaat. Officieren en student-soldaten konden voor vermaak terecht in enige gelegenheden: Sociëteit Concordia en De Gouden Leeuw. Over Concordia lezen we in een dagboek: ‘des avonds levert de zaak, bij het vele lamplicht, een vrolijk gezicht, als wanneer men, aan de verschillende tafeltjes, officieren van alle rangen en van alle uniformen, vergenoegd en vereenigd met soldaten bijeen ziet.’ De Roskam was de favoriete herberg van de student-soldaten, die daar tot laat in de avond hun liederen zongen. Deze herberg werd bijna honderd jaar later ook populair bij de studenten van de Katholieke Leergangen (zie het thema Onderwijs), maar de naam was toen veranderd in ‘Voskens’. Tegenwoordig is in dit pand aan de Korte Heuvel een restaurant gevestigd onder de naam ‘Het Huis van Voskens’.