Terug naaar Tijdmachine

1905

Wilhelminakanaal

De allereerste plannen om tot de aanleg van een kanaal te komen werden al in 1794 opgesteld. Dit kanaal zou Tilburg met de Maas verbinden, maar het plan is nooit uitgevoerd. Vanaf het midden van de 19e eeuw heeft Tilburg vrijwel constant geprobeerd een kanaal te mogen aanleggen. In 1854 werd er een Kanaal-Commissie opgericht, waarin vooraanstaande zakenlieden en politici zitting hadden. Ook de Tilburgse burgemeester Joh. Fr. Jansen heeft zich gedurende zijn zeer lange ambtstermijn ingezet voor een kanaal. Het zou tot 17 juni 1905 duren voordat de regering de ‘Wet tot aanleg van het Wilhelminakanaal’ aannam. Jansen heeft dit niet meer mee mogen maken; hij overleed in 1901. De wet voorzag in de aanleg van een kanaal tussen de Donge bij Geertruidenberg via Tilburg naar de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal kwam in verschillende etappes gereed. In 1912 werd vanuit Geertruidenberg Oosterhout bereikt. In 1919 werd het deel Oosterhout-Dongen-Tilburg bevaarbaar, en op 4 april 1923 was de Zuid-Willemsvaart bereikt.