Terug naaar Tijdmachine

1867

Het ‘Bels’-lijntje

De eerste pogingen om Tilburg en Turnhout met elkaar te verbinden door diligences (personenvervoer met koetsen) waren mislukt (zie elders in dit Thema), maar het Tilburgse bedrijfsleven bleef geïnteresseerd in een dergelijke verbinding. Daarmee kon men aansluiting krijgen op het Belgische spoorwegnet. Twee maanden nadat de spoorlijn Breda-Tilburg in gebruik was genomen werden door particuliere ondernemers de eerste plannen ingediend voor Tilburg-Turnhout. Vooral de Turnhoutse Kamer van Koophandel speelde hierbij een belangrijke rol. De Belgen zagen namelijk kansen om over deze spoorlijn kolen aan te voeren voor de Nederlandse fabrieken. In 1865 was het gedeelte op Belgisch grondgebied al gereed. In augustus 1867 naderde men Tilburg en maakte men plannen voor een feestelijke opening van de lijn. Men was van plan om gratis kaartjes aan het nieuwsgierige publiek te verstrekken op 29 en 30 september. Toen brak in grote delen van Brabant echter een cholera-epidemie uit, die tientallen slachtoffers eiste. Feestvieren leek onder die omstandigheden ongepast. Men besloot een beter moment af te wachten. De lijn ging op 1 oktober in stilte van start, met drie dagelijkse verbindingen, maar dat betere moment om te feesten is blijkbaar nooit meer gevonden. In Tilburg werd deze spoorwegverbinding ‘het Bels lijntje’ genoemd. Het liep vanaf het station gelijk op met de lijn naar Breda en boog bij de Zwartvenseweg af richting België, met tussenstations in Riel, Alphen, Baarle-Nassau, en Weelde. Van 1974 tot 1982 werd de spoorlijn alleen nog maar gebruikt voor een toeristische stoomtrein. Tegenwoordig ligt op dit traject een mooie fietsroute.