Terug naaar Tijdmachine

1781

De Diligence

De opkomst van de textielnijverheid in de tweede helft van de achttiende eeuw heeft ervoor gezorgd dat Tilburg directe verbindingen kreeg met de twee grote steden van die tijd, Breda en ’s-Hertogenbosch. Vanaf 1781 rijdt de diligence tussen die twee steden niet alleen meer via Loon op Zand, maar op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag ook via Tilburg. Zo’n door paarden getrokken koets had zes zitplaatsen. Een zevende reiziger kon voor half geld naast de koetsier op de bok plaatsnemen. De rijtijd Den Bosch-Tilburg bedroeg drieëneenhalf uur. Meestal arriveerde de diligence rond het middaguur in Tilburg op de Heuvel, bij herberg De Drije (drie) Swaentjes. Een reis per diligence was een luxe. Een enkele reis tussen twee steden kostte twee gulden, ongeacht of men het hele traject meereisde of al eerder ergens uitstapte. Kinderen mochten voor half geld mee als ze op de schoot van een volwassene zaten. De diligences vervoerden ook kleine goederen en pakketten maar geen grote vrachten; die werden door voermannen getransporteerd met paard en wagen. In de herberg was de ‘commissaris’ aanwezig bij wie men kon reserveren of goederen kon betalen en bestellen. De diligence had een vaste route door Tilburg. Vanuit Breda reed ze de stad in via de Berkdijksestraat (de Bredaseweg bestond nog niet), Korvelseweg, Heuvelstraat. De route naar Den Bosch liep via de huidige St. Josephstraat en de Oisterwijksebaan.