Terug naaar Tijdmachine

1921

Heuvel - Heilig hart-beeld

Het beeld van Jezus Christus dat voor de ingang van de Heuvelse kerk staat, is een zogenaamd Heilig Hart-beeld. De verering van het goddelijk Heilig Hart ontstond in 1907 in Zuid-Amerika, en werd al snel populair in de hele katholieke wereld. Het idee was dat een katholieke parochie het Heilig Hart zou erkennen als een uiterlijk teken van haar gelovigheid, bijvoorbeeld door Heilig Hart-beelden in huis te plaatsen. Tilburg was de eerste stad die dit idee in praktijk bracht voor een gehele stad. Het gemeentebestuur was eensgezind van mening dat de beste plaats voor zo’n beeld het pleintje was voor de ingang van de Heuvelse kerk, waar iedere Tilburger het kon zien. Er werd een prijsvraag uitgeschreven om een keuze te kunnen maken welk beeld het zou worden, en een kunstenaar uit Roermond, Auguste Hermans, werd de winnaar. Op 6 november 1921 werd het beeld onthuld en ingezegend door de bisschop van het bisdom Den Bosch, A.F. Diepen. De Tilburgers hadden voor die gelegenheid een grote ‘Heilig Hart-stoet’ gemaakt, maar op die dag brak een enorm noodweer uit. De plechtigheden werden afgelast en een week later overgedaan.