Terug naaar Tijdmachine

1888

Zorg voor ouderen en andere hulpbehoevenden

Jarenlang was het St. Josephgasthuis het grootste bejaardenhuis van de stad. Het enorme gebouw werd in 1888 geopend aan de Lange Nieuwstraat. Wie zich op zijn oude dag een plaatsje kon veroorloven in dit gasthuis was goed af, maar goedkoop was het niet. In 1890 bedroegen de kosten 400 gulden (200 euro) per jaar, en daar kwamen de kosten voor geneeskundige behandeling en apotheek nog bij. Ook genoot men niet veel vrijheid. De ouderen werden geacht het gebouw slechts te verlaten met toestemming van de directrice. Slechts eenmaal per maand had men toestemming om uit te gaan. Kwam een man dan een beetje dronken weer in het gasthuis terug, dan mocht hij de volgende maand voor straf niet uitgaan. Het Josephgasthuis viel onder het bestuur van de Stichting R.K. Gasthuis, net als het St. Elisabethziekenhuis (zie elders in dit Thema), het St. Rochusgasthuis (waar patiƫnten met besmettelijke ziekten verpleegd werden), en het St. Annahofje. De laatstgenoemde instelling bood plaats aan bejaarde echtparen. Uit het St. Josephgasthuis zijn zowel de verzorgingshuizen De Kievitshorst als De Bijsterstede voortgekomen. In 1985 gingen de bewoners van het St. Annahofje naar de Kievitshorst en werd het gebouw omgedoopt in De Klinkert, opvangcentrum voor daklozen.