Terug naaar Tijdmachine

1972

Volksgeneeskunde – De Hasseltse kapel

De Hasseltse kapel is al honderden jaren oud, maar de kapel zoals wij die nu kunnen zien (Hasseltplein) werd in 1972 gerestaureerd. Ze ligt vlak bij het TweeSteden Ziekenhuis, maar wie een kijkje neemt in de kapel, zal zien dat het beeld van Maria, de moeder van Jezus, door veel patiënten uit vroeger eeuwen bedankt is voor haar geneeskrachtige invloed. In de kapel hangen kasten met daarin zogenaamde ex voto’s. Een ‘ex voto’ betekent: ‘uit dankbaarheid’. Zieken bezochten in vroeger eeuwen vaak kapellen om aan een heilige genezing te vragen van een kwaal of handicap. Als ze dan inderdaad beter werden, brachten ze een bedankje naar de kapel. Zo’n bedankje kon een geschreven briefje zijn, een schilderijtje, maar ook iets duurders. Rijke mensen gaven bijvoorbeeld ex voto’s van zilver. Wie goed in de kasten van de Hasseltse kapel kijkt, ziet daar bijvoorbeeld zilveren ex voto’s die een voet of een been voorstellen. Die betekenen dat de patiënt werd genezen van een voet- of beenziekte. Veel ex voto’s die in de kapel te zien zijn hebben de vorm van een hart. Dat wil niet zeggen dat het geschenken zijn van dankbare hartpatiënten. Het hart is het algemene beeld voor de goedheid van Maria.